Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość
umowy.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-
mail przesłaną na adres: sklep@daszkinext.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy
w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie
zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w
odniesieniu do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
- w której przedmiot świadczenia uległ uszkodzeniu na skutek nie przestrzegania warunków składowania,
przechowywania, obróbki, montażu
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.
Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@daszkinext.pl lub drogą pocztową na adres ul. Hurtowa 11,
15-399 Białystok
W celu złożenia reklamacji sprzedawca prosi o przesłanie wypełnionego protokołu reklamacyjnego, zdjęć
reklamowanego towaru oraz - w przypadku płyt profilowanych - zdjęć numerów seryjnych reklamowanego
towaru.

W związku z wadą możesz żądać:
- wymiany rzeczy na wolną od wad,
- usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
- obniżeniu ceny,
- odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie
może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.
Formularze do pobrania:
Protokół reklamacyjny
Formularz odstąpienia od umowy

 

Link do pobrania 

Protokół reklamacji

 

Link do pobrania

Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl